พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดโพธิการาม ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560  เวลา 16.00 น.

โดยมี  นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พลละเอียด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธิ    นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ภริยา ,  นางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล ตุลาการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดโพธิการาม ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560  เวลา 16.00 น.

ภาพ :ร.ท.ธีระพร บุญซื่อ
ข่าว : สุพรรษา อนุสุนัย