พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระใบฎีกาประยูร สิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาพลู

พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระใบฎีกาประยูร สิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาพลู ณ วัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 20.00 น.

โดยมี นายสราวุธ อ่อนละมัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร  เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระใบฎีกาประยูร สิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาพลู     มรณภาพด้วยโรคชรา  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สิริอายุ 84 ปี พรรษา 27 ,   นางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร   และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก   โดยพิธีสวดพระอภิธรรมศพ จะมีถึงวันที่ 31 มกราคม 2561  และกำหนดการงานฌาปนกิจศพจะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2561 วัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ภาพ : เอกชัย คำประเดิม
ข่าว : สุพรรษา อนุสุนัย