โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จัดกิจกรรมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร  จัดกิจกรรมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดราชบุรณะ   และโรงเรียนบ้านในกริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 150 คน เข้ารับฟังการบรรยายธรรมะจากพระวิทยากร  พระครูสิริวินัยบรรหาร  วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง)

ภาพ : อัจฉรา กัณหา
ข่าว : สุพรรษา อนุสุนัย