วัดขันเงิน(พระอารามหลวง)

วัดขันเงิน

วัดขันเงิน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  24 ไร่  3 งาน 80 ตารางวา   โฉนดที่ดิน  เลขที่ 11734  อาณาเขต  ทิศเหนือจดแม่น้ำหลังสวน  ทิศใต้จดตลอดหลังสวน ทิศตะวันตกจดแม่น้ำหลังสวนและชุมชนวัดขันเงินมีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๓  แปลง  เนื้อทีี  ๕  ไร่   ๓  งาน ๖๒  ตารางวา  

วันขันเงิน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  ตั้งแต่ พ.ศ.2240 เป็นวัดโบราณไม่ปรากฏนามผู้สร้าง  มีซากโบราณสถาน คือ อุโบสถหลังเก่าและพระพุทธรูปนามหลวงพ่ออินทร์  ปัจจุบันได้ประดิษฐานอนู่ที่โบสถ์น้อยซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 ผู้บริจาคเงินในการก่อสร้างอุโบสถน้อย คือ นายอุทัย-นางสำเนียง ทิวะหุต    วัดขันเงินได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปี พ.ศ.2528  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. 2499


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,759