ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายจารึก  แก้วแสงอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

 

 

 

 
นางวราภรณ์  จันทราช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
 

 

 

 

 
นางวราภรณ์  จันทราช
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุภาพร  ทองขวิด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นางสาวทัศนีย์  แก้วจินดา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวศรีรัตน์  ธรรมมะธะโร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
   
  นางสาวอัจฉรา  กัญหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายนาริน  เพชรทิม
พนังงานจ้างเหมาบริการ
 

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,011