ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร 

นายภูมิศักดิ์   ชูเย็น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

                                                             กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 

                                                                                   

                                                                                       นางวราภรณ์  จันทราช
                                                                                    นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร  ทองขวิด
 นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวทัศนีย์  แก้วจินดา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวศรีรัตน์  ธรรมมะธะโร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
-ว่าง-
ตำแหน่ง
นางสาวณจันทร์  สุริยะนาคินทร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายนาริน  เพชรทิม
พนักงานจ้างเหมาบริหาร
(พนักงานขับรถ)

นางสาวอัจฉรา  กัณหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(แม่บ้าน)

นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,780