วัดโพธิการาม

วัดโพธิการาม

     วัดโพธิการาม จังหวัดชุมพร เป็นวัดที่ชาวชุมพรร่วมกันสร้างเมื่อปี พ.ศ.2463 พระประธานในโบสถ์เป็นปางมารวิชัยแบบสุโขทัย พระพุทธรูปทองสำริดทั้งองค์ พระประธานนี้สร้างขึ้นแทนองค์เดิมที่ชำรุด โดยจำลองมาจากวัดมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร พระประธานนี้ แม้ไม่มีชื่อ แต่เป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ผ่านพิธีปลุกเสกจากพ่อท่านคล้าย วาจา ใข ทธิ์ พระชื่อดังของภาคใต้ องค์พระหน้าตักกว้าง 2 เมตร 9 เซนติเมตร สูง 3 เมตร 59 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิการามตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 เป็นต้นมา


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,371