ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดวังไผ่  ประจำปี ๒๕๖๔

ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดวังไผ่  ประจำปี ๒๕๖๔

 

วันที่ 29  กรกฎาคม  2564  เวลา  9.00  น. นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์  แก้วจินดา  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ติดตามและแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์  วัดวังไผ่  ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

                                                    

                                    

   

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,317