ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์กลางพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอย่างครบวงจร ตามวิถีท่องเที่ยวเชิงพุทธ อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 189,984