โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมนาร่วมกัน "หลักสูตรวิทยากรตัวคูณ ภารกิจคุ้มครองพระพุทธศาสนา" (ผ่านระบบอบรมออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1/2564

วันที่ 20-24 กันยายน 2564 นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายเทอดพงษ์ รัตนโชติ และ นายธีธัช รัชพิทยกาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมนาร่วมกัน "หลักสูตรวิทยากรตัวคูณ ภารกิจคุ้มครองพระพุทธศาสนา" (ผ่านระบบอบรมออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1/2564


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,289