โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจสนองงานคณะสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผ่านระบบการอบรมออนไลน์) Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจสนองงานคณะสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผ่านระบบการอบรมออนไลน์) Zoom Meeting


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,241