การเข้าถวายสักการะพระเถระในจังหวัดชุมพรในโอกาสเกษียณอายุราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในการประสานการเข้าถวายสักการะพระเถระในจังหวัดชุมพรในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย

- ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 ณ วัดขันเงิน พระอารามหลวง

- ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด (ธ) ณ วัดสามแก้ว

- เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) ณ วัดโพธิการาม

- เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ม) ณ วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง

- เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวี (ธ)

โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรเข้ากราบถวายสักการะพร้อมถวายถุงยังชีพกาชาด ให้แด่พระคุณท่าน เพื่อมอบเป็นทานให้แก่กลุ่มเปราะบางต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,235