ลงพื้นที่หารือการบังคับคดีของวัดหูรอและกรมชลประทาน ตามโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางวราภรณ์ จันทราช นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายเทอดพงษ์ รัตนโชติ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่หารือการบังคับคดีของวัดหูรอและกรมชลประทาน ตามโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบสงน้ำคลองหัววัง-พนังตักโดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายนพดล มีวิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดชุมพร นิติกรสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร และนายสัญชัย หนูสุด นายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง ในการขยายระยะเวลาบังคับคดีและขอชะลอในการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินวัดหูรอออกไปก่อน ณ วัดหูรอ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,266