ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี (วัดด่านประชากร)

วันจันทร์ ที่18 ตุลาคม 2564 นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ สุนประโคน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายธีธัช รัชพิยะกาญจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวศรีรัตน์ ธรรมมะธะโร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ 1 นักธรรมชั้นตรี (วัดด่านประชากร) ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ตามความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้ นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักสูตรคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 15-18 ตุลาคม 2564 ซึ่งการจัดสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ 1 นักธรรมชั้นตรี (วัดด่านประชากร) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,813