ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ วัดราชบุรณะ

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการในสังกัด ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 กำหนดจัดสอบระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดราชบุรณะ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พบว่า การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,635