ลงพื้นที่ชี้แนวเขตวัดถ้ำเขาพลู

วันจันทร์ ที่17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร มอบหมายให้  นายธนพัฒน์ สุนประโคน  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วย  นายธีธัช  รัชพิทยกาญจน์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายเทอดพงษ์  รัตนโชติ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แนวเขต  ณ วัดถ้ำเขาพลู   ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,410