ลงพื้นที่ถวายคำปรึกษา กรณีรังวัดออกโฉนดที่ธรณีสงฆ์วัดดอนตะเคียน

วันจันทร์ ที่17 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร  มอบหมายให้  นายธนพัฒน์  สุนประโคน  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายธีธัช รัชพิทยกาญจน์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายเทอดพงษ์  รัตนโชติ  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ถวายคำปรึกษา กรณีรังวัดออกโฉนด
ที่ธรณีสงฆ์วัดดอนตะเคียน ณ วัดดอนตะเคียน  ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,519