กิจกรรมสร้างความสะอาดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร (กิจกรรม 5 ส)

วันศุกร์  ที่21 มกราคม 2565  เวลา 13.00 น. นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกันทำความสะอาดภายในและภานนอกสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร  ตามนโยบายจังหวัดชุมพร  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,483