กิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ จังหวัดชุมพร

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นายธานี  พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร  โดยมี นายโชตินรินทร์  เกิดสม   ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,461