โครงการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ในระดับหนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธานี  พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร และนายธีธัช รัชพิทยกาญจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ในระดับหนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี พระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,460