พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2565 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

วันพฤหัสบดีที่  7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธานี  พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร  เข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2565 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมี พระพรมจริยาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีฯ


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 189,968