การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2566 - 2570)

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกองเอกพุทธ  กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร นายธานี  พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร นายณรงค์กร  ยังรอด นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย CD ชั้น 2 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ได้เสนอขอพิจารณาโครงการเพิ่มเติม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดพระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,281