พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน  2565 พระเดชพระคุณ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานในพีธีทำบุญสร้างกุศล อุทิศถวาย พระอุปัชฌายาจารย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ อุทิศให้ โยมมารดา บิดา และผู้มีพระคุณ ทั้งหลาย เนื่องด้วยพระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ และผู้อำนวยการพุทธมณฑลจังหวัดชุมพร ได้ปรารภวันที่ 19 กันยายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเกิด ณ วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยนายธานี  พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ พระอารามหลวง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 189,968