ถวายเทียนพรรษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

                                                       ...ถวายเทียนพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๔... 

   

                    

       

วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๔  นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดเจ้าคณะจังหวัด วัดรองเจ้าคณะจังหวัดและวัดเจ้าคณะอำเภอ ทั้งสองนิกาย  ประจำปี  ๒๕๖๔ ดังนี้

                ๑.วัดทองหลาง     อำเภอ ........... จังหวัด .............

                ๒.วัดราชบุรณะ (วัดนอก)  พระอารามหลวง  ตำบลท่ามะพลา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

                ๓.วัดหาดสำราญ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

                ๔.วัดนาสัก  ตำบลนาสัก  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,608