ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19)

                        ....ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...

วันที่ 8-9 มิถุุนายน 2564 นายภูมิศักดิ์  ชูเย้น  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสมศรี  แสงแก้ว  วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  นางสาวอรอนงค์  เสนปาน  สถิติจังหวัดชุมพร  ลงพื้นที่ร่วมกับ  พลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ ) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ทั้งนี้  ได้รับความเมตตาจาก  พระครูธรรมธรทนงศักดิ์  โกสโล
เจ้าอาวาสวัดศรีสุเทพ และพระครูสุธรรมประกาศ  เจ้าอาวาสวัดเทพประดิษฐาราม เป้นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชน ในการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค   สร้างขวัญกำลังใจให้กับครัวเรือนในพื้นที่อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

                                              


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,828