ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด จังหวัดชุม พร

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมยพร พร้อมด้วย นางลสาวทัศนีย์ แก้วจินดา นักวิชาการศาสนาปฏาิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด จังหวัดชุมพร   ณ ที่พักสงฆ์เทพคีรีวงศ์วนาราม  หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมบพร  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,418