การประชุมการวางแผนการทำงาน ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

วันพฤหัสบดี ที่13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร เพื่อววางแผนการทำงาน ในปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ชั้น ๔ ถนนไตรรัตน์ ตำบลยนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,513