ร่วมงานถวายมุทิตาสักการะในการถวายประกาศเกียรติคุณ แด่ พระวิจิตรกรณีย์ (สุขุม นิลแก้ว) และ พระปลัดสุรชัย ชยธมโม

วันอังคาร ที่25 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร  ร่วมงานถวายมุทิตาสักการะในการถวายประกาศเกียรติคุณ            แด่พระครูวิจิตรกรณีย์  (สุขุม  นิลแก้ว)  เจ้าคณะอำเภอหลังสวน (ธ) และเจ้าอาวาสวัดนาทิการาม ตำบลบางมะพร้าว  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  และ พระปลัดสุรชัย  ชยธมโม  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสวี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิเกษตร ณ วัดโพธิเกษตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร

 


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,473