โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2565 

วันที่ 21 ก.ย.65 เวลา 13.00 น. พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง พร้อมด้วย พระเทพมงคลกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำหนใต้ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2565  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขาวง ม.12 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมี พระมหาปรีชา จกฺกวโร รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ พระครูธรรมธรทนงศักดิ์ โกสโล เจ้าอาวาสวัดศรีสุเทพ วัดประจำหมู่บ้าน เจ้าคณะตำบล ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ นายธานี พิกุลทอง ผอ.พศจ.ชุมพร และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับ ถวายความสะดวก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,608