พศจ.ชุมพร ร่วมกิจกรรมเสวนาภาษากาแฟ

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายรัฐวิชญ์  พาฉิมพลี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนาภาษากาแฟ” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น และร่วมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีภายนอกองค์กร ทั้งนี้ มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 189,984